Κοινωνική Ευθύνη

Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας μας προβάλλετε μέσα από την ευαισθησία μας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας και  ευαισθητοποιημένης κοινωνίας καθώς και στην προστασία περιβάλλοντος.

 

Σε σχέση με την κοινωνία και τον άνθρωπο

 

 • Γίνονται κοινωνικές προσφορές σε σχολεία & ιδρύματα. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, κάθε χρόνο συνεισφέρουμε στα άπορα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβηττού και θα συνεχίσουμε την προσφορά μας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.  
 • Στηρίζουμε την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS. 
 • Στηρίζουμε το  Φιλανθρωπικό Ιδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.
 • Συνεισφέρουμε στο έργο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με χρηματικό ποσό το όποιο στήριξε έμπρακτα οικογένειες πολύτεκνων που είχαν πραγματική ανάγκη από οικονομική βοήθεια.
 • Συνεισφέρουμε και στηρίζουμε κάθε χρόνο το Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών. 
 • Προσφέρουμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων.
 • Φροντίζουμε συνεχώς να εξασφαλίζουμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους. Έχουμε συγκροτήσει Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας. Η επιτροπή αυτή φροντίζει για την έγκαιρη λήψη μέτρων έτσι ώστε να αποφευχθούν  εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Επίσης φροντίζει και ενδιαφέρεται για την ενημέρωση / πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας & υγείας.

 

Σε σχέση με το περιβάλλον

 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σαν εταιρεία στην προστασία του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προωθώντας σχέδια δράσης με στόχο:

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και άλλων αποβλήτων 
 • Την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Την προσπάθεια εκ νέου χρήσης, ανακύκλωσης των υλικών όπου είναι δυνατό

Progressive Direct
Οδική Βοήθεια/Road Assistance

Πείτε μας τη γνώμη σας
Με την ισχύ του EasyConsole CMS | Δημιούργημα της: Dynamic Works | Όροι και Προϋποθέσεις