Κοινωνική Ευθύνη

Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας μας προβάλλετε μέσα από την ευαισθησία μας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας και  ευαισθητοποιημένης κοινωνίας καθώς και στην προστασία περιβάλλοντος.

 

Σε σχέση με την κοινωνία και τον άνθρωπο

 

  • Γίνονται κοινωνικές προσφορές σε σχολεία & ιδρύματα. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τη χρονιά που πέρασε συνεισφέραμε στα άπορα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Λυκαβηττού και θα συνεχίσουμε την προσφορά μας και τον επόμενο χρόνο.  
  • Το 2012 συνεισφέραμε στο  έργο του Λαιονικού Ιδρύματος για την αποκατάσταση Απροστάτευτου παιδιού ένα χρηματικό ποσό το οποίο στήριξε έμπρακτα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη την οικονομική βοήθεια.
  • Το 2010 συνεισφέραμε στο έργο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, προσφέροντας ένα χρηματικό ποσό το όποιο στήριξε έμπρακτα οικογένειες πολύτεκνων που είχαν πραγματική ανάγκη από οικονομική βοήθεια.
  • Προσφέρουμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων.
  • Φροντίζουμε συνεχώς να εξασφαλίζουμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους. Έχουμε συγκροτήσει Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας. Η επιτροπή αυτή φροντίζει για την έγκαιρη λήψη μέτρων έτσι ώστε να αποφευχθούν  εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Επίσης φροντίζει και ενδιαφέρεται για την ενημέρωση / πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας & υγείας.

 

Σε σχέση με το περιβάλλον

 

Η Πιστοποίηση της εταιρείας μας για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (CYSEN 150 14001:2004) αποδεικνύει τη σημασία την οποία δίνουμε σαν εταιρεία στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προωθούμε σχέδια δράσης με στόχο:

  • Την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και άλλων αποβλήτων 
  • Την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος
  • Την προσπάθεια εκ νέου χρήσης, ανακύκλωσης των υλικών όπου είναι δυνατό

Progressive 25 Years
Progressive Direct
Οδική Βοήθεια/Road Assistance

Πείτε μας τη γνώμη σας
Με την ισχύ του EasyConsole CMS | Δημιούργημα της: Dynamic Works | Όροι και Προϋποθέσεις