Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων / Αιτιάσεων

Η Εταιρεία μας Progressive Ασφαλιστική στα πλαίσια της άσκησης των εργασιών μας και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας και με στόχο να προσφέρουμε γρήγορη  και  ποιοτική  εξυπηρέτηση  στους  πελάτες  μας,  σας  ενημερώνουμε  για  τη διαδικασία διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων που εφαρμόζουμε.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες μας.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο νιώθετε πως οι υπηρεσίες μας δεν ανταποκρίνονται στις δικές σας προσδοκίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας με τους πιο κάτω τρόπους:

Α) Ταχυδρομικώς, αφού συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου, το οποίο βρίσκεται εδώ, και να το στείλετε στο Τμήμα ∆ιαχείρισης Παραπόνων, Καλλιπόλεως 44, 1071 Λευκωσία.

Β) Ηλεκτρονικά, αφού συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου, το οποίο βρίσκεται εδώ, και το αποστείλετε στο email: complaints@progressiveic.com.

Γ) Φαξ, αφού συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου, το οποίο βρίσκεται εδώ, και το αποστείλετε στο φαξ 22374150.

∆) Με ιδιόχειρη παράδοση του εντύπου, το οποίο βρίσκεται εδώ, στα Κεντρικά μας γραφεία κατά τις εκάστοτε εργάσιμες ώρες της Εταιρείας.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας:
•  Εντός  2  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  παραλαβής,  θα  ενημερωθείτε ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας της επιλογής σας για τη λήψη του παραπόνου σας και την έναρξη διεξαγωγής έρευνας.
• Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου και αφού έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα μας, θα έχετε την απάντησή μας.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.  
∆ιεύθυνση  Γραφείου  Φορέα:  Λεωφόρος  Λόρδου  Βύρωνος  13,  1096  Λευκωσία, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22848900, Φαξ: 22660584

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Progressive Direct
Οδική Βοήθεια/Road Assistance

Πείτε μας τη γνώμη σας
Με την ισχύ του EasyConsole CMS | Δημιούργημα της: Dynamic Works | Όροι και Προϋποθέσεις